Handelskwekerij Mouws Achtmaal

Start Omhoog Inhoud Links

ziekten / plagen

 

Start
Omhoog


De gangbare boomteelt is afhankelijk van bestrijdingsmiddelen voor een succesvolle teelt. Aan het gebruik van deze middelen zijn echter nadelen verbonden. Schadelijkheid voor mens en dier maken het noodzakelijk om bestrijdingsmiddelen alleen in te zetten als het echt nodig is. 
Heel belangrijk is om ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is al een oud gezegde, maar nog steeds actueel: voorkomen is beter dan genezen.
Dit geldt zeker ook voor een effectieve gewasbescherming. Een gedeelte van ziekten en plagen kunnen worden voorkomen door het nemen van de juiste maatregelen. Om een paar voorbeelden te geven: hygiënisch werken, gezond uitgangsmateriaal, een goede waterafvoer, teeltwisseling of de keuze voor minder gevoelige soorten.

Verder moeten natuurlijke vijanden van plagen zoveel mogelijk worden gespaard. De keuze van een te gebruiken bestrijdingsmiddel wordt bepaald door meerdere eigenschappen. Naast de effectiviteit wordt de keuze ook bepaald door de selectiviteit (spaart het natuurlijke vijanden?) én de milieubelasting van dat middel. Tenslotte speelt de afwisseling van middelen een grote rol. Dit om eventuele gewenning van ziekten en plagen aan een bestrijdingsmiddel te voorkomen. Indien een bestrijding nodig is, is het belangrijk eerst te kijken of niet-chemische bestrijding mogelijk is. Tegen wortellesie-aaltjes kan bijvoorbeeld een groenbemester als afrikaantjes worden gekozen. Daarnaast komen de laatste jaren ook steeds meer gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO's) op de markt. Het ligt in onze verwachtingen om hiermee in de toekomst verder te gaan. 

Ziekten en plagen kunnen op ons bedrijf bijna nooit op een natuurlijke wijze bestreden worden. Hierdoor zijn wij in veel gevallen genoodzaakt om een chemische bestrijding te doen. Voor we een chemische bestrijding uitvoeren wordt er eerst gekeken of er echt schade van de ziekte of plaag te verwachten is. Indien dit niet het geval is wordt er zo lang mogelijk gewacht met bestrijden, en voor we hier mee beginnen wordt er eerst de milieumeetlat geraadpleegd.

De milieumeetlat is een puntensysteem waarmee wordt aangegeven hoe schadelijk een middel is voor het milieu. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om bij de middelenkeuze niet alleen rekening te houden met effectiviteit en prijs, maar ook met de bijwerkingen van de middelen op de omgeving. Daarnaast kan de milieumeetlat worden gebruikt om de totale milieubelasting van een seizoen te bepalen en bijvoorbeeld te vergelijken met collega's.

De meetlat berekent en vergelijkt de effecten van bestrijdingsmiddelen op vijf criteria:

  • risico voor waterleven 
  • risico voor bodemleven
  • risico op uitspoeling naar het grondwater
  • risico voor nuttige organismen (bestrijders en bestuivers)
  • risico's voor de gezondheid van de gebruiker

     


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Handelskwekerij Mouws
Ellewaard 6
Tel: +31[0]61 505 8233
Fax: +31[0]842 236 412 / [+31]765 985 126
E-Mail: info@mouws.com

                                

Start ] Omhoog ]

Copyright © 2006 Handelskwekerij Mouws
Laatst bijgewerkt: 04 januari 2006